Name

có mấy cách phân loại dây dẫn điện

Tranductien21102008 Tran
4 tháng 11 lúc 20:23

Có 4 cách phân loại dây điện:

– Dây dẫn trần: gồm một hay vài lõi dẫn điện và chúng có thể có lớp vỏ cách điện

– Dây dẫn có lớp vỏ bọc cách điện: có bọc cách điện được làm bằng cao su hoặc nhựa tổng hợp PVC.

– Dây dẫn lõi có 1 sợi: 2 dây quấn vào nhau.

– Dây dẫn lõi có nhiều sợi: nhiều dây quấn vào nhau.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Fang Linh Duyên
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Nam 2k6 Thanh Hóa
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)