Lan Đoàn

Cíu,sos vs ạ

Mai Diễm Quỳnh
10 tháng 11 lúc 22:54
Câu 1:a) HClb) BaSO4Câu 2:HCl ;BaSO4 ;Câu 3:a) Gọi a là hóa trị của BaBa(NO3)2 Theo QTHT: a.1 = I.2⇒ a = \dfrac{I.2}{1} = IIVậy hóa trị của Ba là IIb) Gọi CTHH có dạng Alx(SO4)yTheo QTHT: III.x = II.yTỉ lệ: \dfrac{x}{y} = \dfrac{II}{III} = \dfrac{2}{3}⇒ x = 2 ; y = 3Vậy CTHH là Al2(SO4)3Câu 4:a) CTHH là NH3    PTKNH3 = 14 + 1.3 = 17 đvCb) CTHH là H2SO4    PTKH2SO4 = 1.2 + 32 + 16.4 = 98 đvCCâu 5:2N2 ;5H2SO4 ;3NH3 ;6P Câu 6: a) Gọi a là hóa trị của AlAl(NO3)3 Theo QTHT: a.1 = I.3⇒ a = \dfrac{I.3}...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Kim
Phạm hồng vân
Xem chi tiết
Như Anh
Xem chi tiết
Ng Kiu Che
Xem chi tiết
6a2 Nguyễn thị kim anh
Xem chi tiết
Ngan Tran
Xem chi tiết
Tuệ Lâm Đỗ
Xem chi tiết
Linh Đoàn
Xem chi tiết
Huy Nguyễn Văn
Xem chi tiết
Đặng Minh Phúc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)