Chương III : Thống kê

Jimin

Chứng minh rằng hiệu hai đa thức 0,7x^4+0,2x^2-5 và -03x^4+\(\dfrac{1}{5}\)x^2-8 luôn luôn dương với mọi giá trị thực của x

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 6 2022 lúc 20:29

\(0.7x^4+0.2x^2-5+0.3x^4-\dfrac{1}{5}x^2+8=x^4+3>0\)(luôn đúng)

=>ĐPCM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tien Le
Xem chi tiết
Linh Nhật
Xem chi tiết
Phan Nguyên
Xem chi tiết
Trương Văn Tùng
Xem chi tiết
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Khánh Tâm
Xem chi tiết
Mai vân
Xem chi tiết
Yến Ni
Xem chi tiết