Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Minh Châu Trương

Cho tứ giác ABCD có các tia phân giác của góc A và D vuông góc với nhau tại E

a) Tứ giác ABCD là hình gì? Chứng minh

b) Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại F. Các tia phân giác của các góc ngoài đỉnh A và D cắt nhau tại M. Các tia phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau tại N. Chứng minh 4 điểm M,N,E,F thẳng hàng

c) Cho biết AB = a, BC = b, CD = c, DA= d (a,b,c,d có cùng đơn vị độ dài). CMR: Nếu a+c=b+d thì E trùng với F

Giúp em với ạ, vẽ hình giúp em nhé. Cảm ơn mn ạ


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
Tony Stark
Xem chi tiết
anhquan
Xem chi tiết
Nguyên Trí
Xem chi tiết
Lê Vũ Diệu Thúy
Xem chi tiết
phú tạ
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết