Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Dương Lê Võ Đăng

cho hình thang ABCD(AB//CD). Các tia phân giác của các góc A và B cắt nhau tại F, các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại F, các tia phân giác của các góc A và B cắt nhau tại K thuộc đáy lớn DC.

a. c/m tam giác AED, BFC là tam giác vuông 

b. c/m hộ thức DC=DA+BC

c. Gọi M,N là trung điểm của các ạnh bên AD,BC. c/m M,E,F,N thẳng hàng

GIÚP MÌNH NHA!

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 8 2021 lúc 0:28

Đề sai rồi bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tony Stark
Xem chi tiết
Minh Châu Trương
Xem chi tiết
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Minh Anh
Xem chi tiết
Lê Vũ Diệu Thúy
Xem chi tiết
Nguyên Trí
Xem chi tiết
PHAT NGUYEN
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết