Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Tony Stark

Hình thang ABCD có AB song song CD cóAB < CD , Các tia phân giác của góc A và D cắt nhau ở E . Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở F . Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm của AD,BC . Gọi G là giao điểm của AE và CD . 
a) Chứng minh: AED=90 độ và AE=EG .
b) Chứng minh: M,E,F,N thẳng hàng
c) Tính các độ dài MN,ME,FN theo .a,b,c,d  
LÀM GẤP GIÚP E CÁI Ạ
 

Tony Stark
7 tháng 9 2021 lúc 17:57

Giups e với ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Dương Lê Võ Đăng
Xem chi tiết
Phạm Tú Uyên
Xem chi tiết
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
ngọc anh
Xem chi tiết
Tuan Ngo
Xem chi tiết