Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1305
Điểm GP 249
Điểm SP 1343

Người theo dõi (289)

Bé
Nhó
Ngô Thanh Huyền
huong vu

Đang theo dõi (74)

Dòng thời gian