Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 543
Điểm GP 249
Điểm SP 1148

Người theo dõi (312)

Linh Nhật
chu minh hoang
Vy Nguyễn

Đang theo dõi (2)

Hà Đức Thọ
Kim Chi

Dòng thời gian