Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 52
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (13)

Elizabeth Ahihi
Toyama Kazuha
Trang Moon
nguyenthanhlan2

Đang theo dõi (21)

Elizabeth Ahihi
harumi05
Yukru
Vương Thảo Ly