Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 364
Điểm GP 8
Điểm SP 388

Người theo dõi (97)

Lê Đỗ Anh Khoa
tran gia vien
Natri Xyanua
jackson

Đang theo dõi (468)

 Mashiro Shiina
Phùng Tuệ Minh
B.Thị Anh Thơ
jackson