Võ Tú Oanh

Cho tứ giác ABCD có AB+BD bé hơn hoặc bằng AC+CD. Chứng minh AB bé hơn AC


Các câu hỏi tương tự