Hoàng Ngọc Hân

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp(O).Các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H.Gọi I là trung điểm của AH,đường thẳng AH kéo dài cắt đường tròn tại giao điểm thứ 2 là N(N khác A).Trong các tứ giác sau tứ giác nào nội tiếp đường tròn và chứng minh. a)NBIO b)BNEA C)BNEI d)NBIC


Các câu hỏi tương tự
Truong minh tuan
Xem chi tiết
My Dieu
Xem chi tiết
Nguyễn Demon
Xem chi tiết
Mai_Anh_Thư123
Xem chi tiết
nguyển thị thảo
Xem chi tiết
Hoàng Phương Thảo
Xem chi tiết
Cầm Dương
Xem chi tiết
Dương Như Quỳnh
Xem chi tiết
Huong Nguyen
Xem chi tiết
trần quốc huy
Xem chi tiết