Tiến Dũng Trần

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC) có trung tuyến AM và đường cao AH. Trên tia đốicuar tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA

         a)CM: ABCD là hình chữ nhật

         b)Từ D vẽ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng AH tại E. CM: AH=HE

         c)CM: BCDE là hình thang cân

          d) Với diều kiện nào của tam giác ABC thì tứ giác ABEM là hình thoi.

Tiến Dũng Trần
16 tháng 12 2021 lúc 20:41

giúp mình với

khocroikhocroikhocroi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tranquynhhuong
Xem chi tiết
nguyen thi minh hue
Xem chi tiết
hoàng
Xem chi tiết
Eira
Xem chi tiết
Trần Diễm Chinh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Trọng Tiến
Xem chi tiết
Thanh Thư Trần Thị
Xem chi tiết
Oh Sehun
Xem chi tiết