Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hãy tính sinB và sinC và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ tư trong các trường hợp sau:

a, AB = 13cm, BH = 0,5dm

b, BH = 3cm, CH = 4cm

Cao Minh Tâm
22 tháng 3 2018 lúc 13:07

a, Áp dụng các tỉ số lượng giác cho tam giác vuông ABH để tính sinB, rồi từ đó suy ra sinC

b, Áp dụng hệ thức lượng về cạnh góc vuông và hình chiếu lên cạnh huyền trong tam giác vuông ABC để tính AB. Sau đó làm tương tự câu a)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quân Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Ý Nhi
Xem chi tiết
Duhgfjhfhjfjy
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Phi Hòa
Xem chi tiết