Bùi Vĩnh khang

Cho tam giác ABC nhọn.Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa C vẽ tam giác ABD vuông cân ở A.Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa B vẽ tam giác ACE vuông cân ở A . M là trung điểm của BC. Chứng minh AM vuông góc DE

 


Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Phạm Phương Bảo Khuê
Xem chi tiết
Hoàng Hạo Nhiên
Xem chi tiết
le anh duc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phượng
Xem chi tiết
Hoàng Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Công Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tú
Xem chi tiết
lê thị quỳnh châu
Xem chi tiết