brian

cho tam giác ABC có gócA=100 độ,góc B=50 độ.Tian phân giác góc B cách đường phân giác ngoài của góc C tại O

a) tính các góc tam giác BOC

b) chứng minh AO là tia phân giác ngoài góc A

c)tính góc AOB


Các câu hỏi tương tự
Trần Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc An Hy
Xem chi tiết
YG Family
Xem chi tiết
phan thi nhung
Xem chi tiết
Andiez
Xem chi tiết
Amy Nguyễn
Xem chi tiết
hoàng phúc kiên
Xem chi tiết
Cù Thúy Hiền
Xem chi tiết
Nguyen Thi Phuong Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết