Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Phan Tuấn Khải

Cho sơ đồ sau:

Zn + HCl -----> ZnCl2 + H2

a) Tính thể tích H2 sinh ra (đktc) khi cho 67,2g Zn vào dung dịch HCl

b) Khi cho 25,2g Fe tác dụng vs axit. Tính khối lượng HCl tham gia và thể tích H2 sinh ra (đktc)

c) Muốn thu 26,88l H2 (đktc) cần phải dùng khối lương HCl bao nhiêu?

GIÚP MK VSkhocroi

Trang Huynh
22 tháng 9 2017 lúc 19:34

a.Zn + 2HCl -----> ZnCl2 + H2

nZn=67,2/65=1,034(mol)

=>nH2=1,034(mol)=>VH2=1,034*22,4=23,16(l)

b.Fe+2HCl->FeCl2+H2

nFe=25,2/56=0,45(mol)=>nHCl=0,45*2=0,9(mol)

=>mHCl=0,9*36,5=32,85(g)

nH2=0,45(mol)=>VH2=0,45*22,4=10,08(l)

b..Zn + 2HCl -----> ZnCl2 + H2

mHCl=0,1034*2=0,2068(mol)=>mHCl=0,2068*36,5=7,5482(g)

mHCl cần=\(\dfrac{26,88\cdot7,5482}{23,16}=8,76\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thái Quốc
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết
Hà Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Hung
Xem chi tiết
Hà Lê
Xem chi tiết
Kii
Xem chi tiết
Phạm Minh Thư
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết