Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Thái Quốc

Kẽm tác dụng với HCl theo sơ đồ phản ứng sau:

Zn + HCl \(\xrightarrow[]{}\) CuCl+ H2

a) Lập PTHH của phản ứng.

b) Nếu có 6,5g Zn tham gia phản ứng thì em hãy tìm:

- Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

- Khối lượng HCl cần dùng

hnamyuh
4 tháng 1 2021 lúc 22:16

a)

\(Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2\)

b)

Theo PTHH :

\(n_{H_2} = n_{Zn} = \dfrac{6,5}{65} = 0,1(mol)\\ n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,2(mol)\)

Vậy :

\(V_{H_2} =0,1.22,4 = 2,24(lít)\\ m_{HCl} = 0,2.36,5 = 7,3(gam)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Minh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
Nancy
Xem chi tiết
Nancy
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết
Hà Vy
Xem chi tiết
Hưng Yang Hồ
Xem chi tiết
Nguyen Khanh Linh
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thiênn
Xem chi tiết