Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Ngô Mai Anh

cho 11,2g bột sắt tác dụng hết với dd HCl 1M , sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 ( đktc) : a ) tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc . B) tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng

 

Edogawa Conan
6 tháng 9 2021 lúc 20:20

a,\(n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right);n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mol:    0,15     0,3

Ta có: \(\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{0,15}{1}\) ⇒ H2 pứ hết,Fe dư

\(V_{H_2}=3,36\left(l\right)\) (đề cho)

b, ko tính đc k/lg dd ,chỉ tính đc thể tích dd

\(V_{ddHCl}=\dfrac{0,2}{1}=0,2\left(l\right)=200\left(ml\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quý Nguyễn
Xem chi tiết
Khánh Vy
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Dao Bich
Xem chi tiết
Dao Bich
Xem chi tiết
Hưng Yang Hồ
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết