Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Nguyễn Dương Quỳnh Nhi

Cho sơ đồ phản ứng sau: Zn+HCl --> ZnCl2+H2

a/Nếu có 13g Zn tham gia phản ứng thì khối lượng HCl cần dùng là bao nhiêu?

b/Nếu sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,4g H2 thì khối lượng Zn và HCl đã tham gia phản ứng làm bao nhiêu gam?

Đinh Phi Yến
3 tháng 12 2021 lúc 20:25

a)   nZn= 13/65 = 0,2 (mol)

Zn   + 2HCl → ZnCl2 +H2

0,2  →0,4

 mHCl= 0,4. 36,5=14,6(gam)

b)   nH2=0,4/2  =0,2 (mol)

mZn= 0,2 .65=13 (g)

mHCl  = 0,4.36,5 =14,6(gam)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Minh Thiênn
Xem chi tiết
Thái Quốc
Xem chi tiết
Phạm Minh Thư
Xem chi tiết
Đào Hiếu
Xem chi tiết
bella nguyen
Xem chi tiết
Dao Bich
Xem chi tiết
Dao Bich
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết
Cự Giải
Xem chi tiết