Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Phạm Minh Thư

Kẽm tác dụng với axit clohidric theo phương trình: Zn + 2HCl-ZnCl₂ + H₂ Nếu có 6,5g kẽm tham gia phản ứng, con hãy tìm: a/ Thể tích khí H2 thu được ở đktc b/ Khối lượng HCL cần dùng.

Nguyễn Hoàng Minh
18 tháng 12 2021 lúc 15:52

\(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1(mol)\\ Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ \Rightarrow n_{H_2}=0,1(mol);n_{HCl}=0,2(mol)\\ a,V_{H_2}=0,1.22,4=2,24(l)\\ b,m_{HCl}=0,2.36,5=7,3(g)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lengocdiemvc le
Xem chi tiết
Thái Quốc
Xem chi tiết
Hà Vy
Xem chi tiết
Mèo Dương
Xem chi tiết
Trần Mạnh
Xem chi tiết
Hà Gia Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hung
Xem chi tiết
Trọng Nhân
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết