Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Kii
Bài 1: Cho 32g Cu tác dụng với O2 thu được CuO a) PTHH b) Tính thể tích O2 cần dùng? đktc? c) Tính khối lượng CuO thu được Bài 2: Hòa tan 13g Zn bằng axit H2SO4 thu được ZnSO4 và H2 a) PT b) Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc c) Tính khối lượng H2SO4 phản ứng
hnamyuh
19 tháng 1 2021 lúc 18:54

Bài 1 : 

a)

\(2Cu + O_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO\)

b)

Ta có :

\(n_{Cu} = \dfrac{32}{64} = 0,5(mol)\)

Theo PTHH : \(n_{O_2} = 0,5n_{Cu} = 0,25(mol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 0,25.22,4 = 5,6(lít)\)

c) Ta có : \(n_{CuO} = n_{Cu} = 0,5(mol)\Rightarrow m_{CuO} = 0,5.80 = 40(gam)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
19 tháng 1 2021 lúc 18:56

Bài 2 : 

 \(Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2\)

Theo PTHH : 

\(n_{H_2SO_4} = n_{H_2} = n_{Zn} =\dfrac{13}{65} = 0,2(mol)\)

Suy ra :

\(V_{H_2} = 0,2.22,4 = 4,48(lít)\\ m_{H_2SO_4} = 0,2.98 = 19,6(gam)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hung
Xem chi tiết
Trọng Nhân
Xem chi tiết
Hưng Yang Hồ
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết
Mèo Dương
Xem chi tiết
Phạm Minh Thư
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Anh Đặng
Xem chi tiết
Lê Đức Thắng
Xem chi tiết