Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Hà Lê

Cho 8,125g Zn tác dụng dung dịch HCL loãng có chứa 18,25g HCL . hãy tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

✎﹏トラン⋮ Hannie ッ
16 tháng 4 2022 lúc 13:52

\(n_{Zn}=\dfrac{8,125}{65}=0,125mol\)

\(n_{HCl}=\dfrac{18,25}{36,5}=0,5mol\)

      \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

Xét: \(\dfrac{0,125}{1}\) < \(\dfrac{0,5}{2}\)                          ( mol )

         0,125                           0,125   ( mol )

\(V_{H_2}=0,125.22,4=2,8l\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Lê
Xem chi tiết
Hà Lê
Xem chi tiết
Thái Quốc
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết
Thanh Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Thanh Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Khánh Vy
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Trọng Nhân
Xem chi tiết