Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Hà Lê

Cho 13g Zn tác dụng dung dịch HCL có chứa 14,6g. hãy tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
16 tháng 4 2022 lúc 16:06

\(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)\(n_{HCl}=\dfrac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}=\dfrac{0,4}{2}\) => pư vừa đủ

PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

            0,2----------------->0,2

=> VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 (l)

Bình luận (0)
Kaito Kid
16 tháng 4 2022 lúc 16:05

nZn=13/65=0,2mol

nHCl=14,6/36,5=0,4mol

      Zn+2HCl→ZnCl2+H2

Xét: 0,2 < 0,4                          ( mol )

     0,4                           0,4   ( mol )

VH2=0,4.22,4=8,96

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Lê
Xem chi tiết
Hà Lê
Xem chi tiết
Kii
Xem chi tiết
Ngô Mai Anh
Xem chi tiết
Thái Quốc
Xem chi tiết
Thanh Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Thanh Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết