Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 216
Điểm GP 45
Điểm SP 224

Người theo dõi (39)

Đang theo dõi (5)

qwerty
Pham Van Tien
Hà Đức Thọ
Học 24h