Cho (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm S, qua S vẽ 1 đường thẳng cắt (O) tại 2 điểm D, E (D nằm giữa S và E). Hai tia AD và BE cắt nhau tại P, hai dây DB và AE cắt nhau tại H.

a) Cm tứ giác PDHE nội tiếp. So sánh góc PDE và góc EBA.

b) Vẽ dây EF vuông góc AB. DF cắt AB tại K. Cm tứ giác ADHK nội tiếp. Từ đó suy ra P, H, K thẳng hàng.

c) Khi đường thẳng SDE quay quanh S thì trung điểm I của đoạn DE chạy trên đường nào? Giới hạn?


Các câu hỏi tương tự
Mai Tuyết
Xem chi tiết
Song Eun Yong
Xem chi tiết
Khanh Chi Nguyen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Thảo Lê Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
nguyển thị thảo
Xem chi tiết
Mai_Anh_Thư123
Xem chi tiết
Hương Nguyễn
Xem chi tiết
qaz qazws
Xem chi tiết