Hoàng

Cho một cây cà chua thân cao quả tròn lai với cà chua thân thấp quả dài biết thân cao trội hơn thấp dài trội hơn tròn được f1 toàn thân cao quả dại cho f1 lai với thân thấp quả dài được f2 hãy giải thích và viết sơ đồ lai gấp nhe


Các câu hỏi tương tự
giang đào phương
Xem chi tiết
vy vy
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
phạm nguyễn văn tâm
Xem chi tiết
Liying Zhao
Xem chi tiết
Quỳnh Nhi Đoàn Thị
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Vũ Hoàng
Xem chi tiết
phươngtrinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)