vvzfds

Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 12m và 6m. Người ta dùng một
phần đất hình thoi để trồng vườn rau có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10m, 5m (minh họa như hình vẽ)
a. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật.
b. Tính diện tích đất trồng rau và diện tích phần đất còn lại.
c. Trung bình cứ 1m2 thu được 2 kg rau. Tính số kg rau thu được của vườn rau trên

Trần Nguyễn Xuân Phát
28 tháng 12 2021 lúc 21:46

Bài giải 
a, Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
12.6=72(m2)
b, Diện tích đất trồng rau là:
(10.5):2=25(m2)
Diện tích phần đất còn lại là:
72-25=47(m2)
c, Số kg rau thu được là:
25.2=50(kg)
Đáp số: a, 72m2
             b, 25m2 và 47m2
             c, 50kg rau

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Lâm Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Văn Longgg
Xem chi tiết
Phuong Pham
Xem chi tiết
Quỳnh_ 6A
Xem chi tiết
Cồ Thị Ngọc Khanh
Xem chi tiết
Lê Thị Thảo Phương
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Mai
Xem chi tiết
Freddy _vn
Xem chi tiết
Anmie
Xem chi tiết