Nguyễn Khánh Huy

Cho hình vuông abcd, trên cạnh bc lấy M (M khác B, M khác C). Tia AM cắt tia DC tại E, trên tia DC lấy điểm N sao cho ND = BM. a) C/m tam giác AMN là tam giác vuông cân. b) tia NA cắt đường thẳng CB tại P, đoạn thẳng MN cắt AD tại I. Từ A vẽ đường thẳng vuông góc với MN tại H và cắt cạnh CD tại K. C/m: tam giác ADK đồng dạng tam giác MHK. c) C/m: NDxNE=NCxNK.


Các câu hỏi tương tự
Hải Anh Bùi
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Bảo
Xem chi tiết
Công Minh Trần
Xem chi tiết
Nhok_baobinh
Xem chi tiết
quốc khánh hoàng
Xem chi tiết
Phong Linh
Xem chi tiết
trần nguyễn bảo khánh
Xem chi tiết