gtjm;

Cho hbh ABCD . Gọi K,I theo thứ tự là trung điểm của CD ,AB. Đường chéo BD cắt AI,CK theo thứ tự tại M và N . Chứng minh rằng:
 a) Tứ giác AKCI là hình bình hành 
b) DM=MN=NB
c)Các đoạn thẳng AC,BD,IK cùng đi qua một điểm

gtjm;
4 tháng 11 lúc 20:45

Giúp đc thưởng vote cho 5 ạ uy tín

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
giang đào phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Lương Bảo Tiên
Xem chi tiết
Misaka
Xem chi tiết
Nguyễn Lương Bảo Tiên
Xem chi tiết
Chill Lofi
Xem chi tiết
Duyên Lương
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tú
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)