huyền trân

cho hai nguyên tố X Y nằm ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàng và có tổng điện tích hạt nhân là 32 

- xác định điện tích hạt nhân của X Y 

- cấu hình electrong X,Y 

- vị trí trong bng3 tuần hoàn , tính chất 

-so sánh tính kim loại / phi kim và tính acid / base  của X Y 


Các câu hỏi tương tự
huyền trân
Xem chi tiết
trần nhật huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
trần nhật huy
Xem chi tiết
Ho Thi Tuyet
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết