NNL7

Cho em hỏi câu 18 câu nào đúng ạloading...

Kieu Anh
Hôm kia lúc 23:45

Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

Không có đáp án đúng

`a_{ht} = v^2/r = omega^2/r`

`F = m.a_{ht} = (mv^2)/r = m omega^2 r`

(Đề in sai, bạn hỏi lại giáo viên nhé).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Hoàng Ngọc Hà
Xem chi tiết
Only You
Xem chi tiết
Ryan Nguyen
Xem chi tiết
Vũ Thu Trang
Xem chi tiết
Cát Tường Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Min Gấu
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết