Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Juong__..

Cho đường trong (O;R) đường kính BC và điểm M di chuyển trên đường tròn (M khác C,B). Gọi A là điểm đối xứng với B và M. Kẻ AN vuông góc với BC; MK vuông góc với AC, Gọi H là giao điểm của AB với MC.

a) Chứng mình 4 điểm B, M, H, N cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh MK là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O; R)

giúp mình vớii

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 18:21

H là giao điểm của AB với MC thì H trùng với M rồi bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoa Le Thi Tieu
Xem chi tiết
Ngọc Phương Phạm Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Cường
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phương Trần
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
Kayokea
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)