BLINK

Cho dãy số viết theo quy luật: -1; -2; -1/2; -3; -1 và 1/2; -2/3; -1/4; -5;...

a) Tìm quy luật của dãy số.

b) Số hạng thứ 124 của dãy là số nào?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn thị ngọc
Xem chi tiết
Triệu Hoàng
Xem chi tiết
NGuyễn Thái Tuấn ttv phi...
Xem chi tiết
Lê Hoàng Tùng
Xem chi tiết
Cậu Bé Ngu Ngơ
Xem chi tiết
nguyen truong giang
Xem chi tiết
trần  thị phương uyên
Xem chi tiết
Thảo Hiền Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)