dương duca

Cho dãy số từ 0 đến 15 , em hãy mã hóa số 5 và số 13 thành dãy kí hiệu 0 và 1 ? 
Nhanh giúp mình nha 


Các câu hỏi tương tự
Mia Mia
Xem chi tiết
nam nguyễn
Xem chi tiết
Trần Văn Quốc Thái
Xem chi tiết
24:Hữu Tịnh 6a1
Xem chi tiết
Hữu Tịnh
Xem chi tiết
Thituyet Doan
Xem chi tiết
Vũ Như Quỳnh
Xem chi tiết
Rinne Thiểk Nănk
Xem chi tiết
Võ lê Khả Ái
Xem chi tiết
ngõq
Xem chi tiết