Hàn Băng Băng

cho các loài sv sau : ếch,đại bàng,thỏ,cào cào,rắn,chuột,thực vật,vsv

a. lập lưới thức ăn

b. nếu loại bỏ đi đại bàng thì trạng thái cân bằng của quần xã sẽ như thế nào


Các câu hỏi tương tự
Hàn Băng Băng
Xem chi tiết
Hàn Băng Băng
Xem chi tiết
Minn Minn
Xem chi tiết
Minn Minn
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Ý Nhi
Xem chi tiết
Đạt phạm quang
Xem chi tiết
Khúc Tiểu Kim
Xem chi tiết
Khúc Tiểu Kim
Xem chi tiết
Phạm Khánh An
Xem chi tiết
Dũng Đinh
Xem chi tiết