Ngọc Hân

cho 3 câu tục ngữ và 3 câu ca dao về phẩm chất con người tỉnh Tiền Giang.

huy0
26 tháng 3 lúc 19:20

3 câu tục ngữ:

 Ruột ngựa, phổi bò

 Người là vàng của là ngãi

Trông mặt mà bắt hình dong.

3 câu ca dao

.Thờ cha mẹ, ở hết lòng,

Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường

. Đời xưa trả oán còn lâu,

Đời nay trả oán bất câu giờ nào

.Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,

Việc mình không muốn chớ làm cho ai

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Vy
Xem chi tiết
Đàm Tú Vi
Xem chi tiết
HwangJungeum
Xem chi tiết
Dương Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Thảo My
Xem chi tiết
hung phu
Xem chi tiết
Lê Đức Anh
Xem chi tiết
Bùi Trần Huyền Trang
Xem chi tiết
kudo shinichi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)