dinh puang tung

): Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là

A. Fe (iron).                     B. Ca (calcium).        C. P (phosphorus).   D. Mg (magnesium).

Khôi Nguyễn
5 tháng 5 lúc 9:41

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
an khánh
Xem chi tiết
triệu phú
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Manh LM
Xem chi tiết
Thái Hòa Đinh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết