Eminz Phạm

Câu 3.“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa”.

Từ những kiến thức lịch sử đã học, em hiểu đoạn trích trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?


Các câu hỏi tương tự
huỳnh
Xem chi tiết
huỳnh
Xem chi tiết
44.Phương Tú
Xem chi tiết
Vabansj Fahaj
Xem chi tiết
Deimos Madness
Xem chi tiết
huỳnh
Xem chi tiết
Hồ Thị Minh Thư
Xem chi tiết
Khôi
Xem chi tiết
31.Vũ Thùy Trang 8/5
Xem chi tiết
huỳnh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)