Nguyễn Huỳnh Quốc Việt

Câu 20. Đoạn lệnh sau, vòng lặp được thực hiện mấy lần?

i:=1;

While i <= 10 do i:=i+2;

A. 5 lần.                     B. 3 lần.                         C. 4 lần.                D. 6 lần.

Câu A đúng hay sai vậy mọi người

Nguyễn Hoàng Duy
29 tháng 3 lúc 23:25

Đoạn lệnh trên sẽ được thực hiện 5 lần, vì mỗi lần lặp, biến i được tăng thêm 2 và nó sẽ dừng khi i vượt quá giá trị 10.

Vì vậy, đáp án là A: 5 lần.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
duy nguyễn nhất
Xem chi tiết
Py
Xem chi tiết
Quách Công Hượng
Xem chi tiết
Vũ Phương Anh
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Quách Công Hượng
Xem chi tiết
Bùi Lê Thanh Trúc
Xem chi tiết
gia đình
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)