Quỳnh Anh Lưu

câu 1 : nêu khái quát về thời kì văn lang - âu lạc.                                         câu 2:niên đại , độ sâu tìm thấy , đc công nhận là bảo vật Quốc Gia ý nghĩa hoa văn                                                                                        Mọi người giúp mình với mai mình kiểm tra môn giáo dục địa phương r ạ


Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Như Lê Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền Trân
Xem chi tiết
Gia Bảo Trần
Xem chi tiết
lê đình nam
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Tuyết Nhi TV
Xem chi tiết
Tuyết Nhi TV
Xem chi tiết
Phuong Tran Vu Hanh
Xem chi tiết