nguyễn xuân quyền

Câu 1 / Chọn đáp án đúng trong các câu sau ghi vào phần bài làm (mỗi ý đúng 0,25 đ) 1/ Châu Á có diện tích đất liền rộng khoảng: A. 41,5 triệu km2 B. 42,5 triệu km2 C. 43,5 triệu km2 D. 34,4 triệu km2 2/ Vị trí Châu Á là: A. Trải dài từ cực Bắc đến cực Nam B Từ Bắc Băng Dương về Xích Đạo C. Kéo dài từ Tây sang Đông D. Từ Bắc Băng Dương đến Nam cực 3/ Châu Á không giáp với đại dương nào? A. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. C. Ấn Độ Dương. D. Bắc Băng Dương. 4/. Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu: A. Nam Á, Đông Nam Á B. Bắc Á, Đông Á C. Tây Nam Á D. Trung Á 5/ Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á: A. An-tai B. Thiên Sơn C. Côn Luân D. Hi-ma-lay-a 6/ Việt Nam thuộc kiểu khí hậu: A. Ôn đới lục địa B. Ôn đới hải dương C. Nhiệt đới gió mùa D. Nhiệt đới khô 7/. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do: A. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo B. Lãnh thổ rộng C. Địa hình đa dạng và phức tạp D. Có nhiều biển và đại dương bao quanh. 8/. Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là: A. Lũ vào cuối mùa hạ đầu thu B. Sông ngòi thiếu nước quanh năm C. Mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ D. Một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc 9/. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á: A. Khu vực Tây Nam Á B. Khu vực Đông Nam Á C. Khu vực Nam Á D. Khu vực Đông Á 10/ Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực: A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á B. Trung Á C. Tây Nam Á D. Nam Á Câu 2. Chọn câu đúng (0,5 đ ) A. Tất cả các tôn giáo đều có mục đích hướng con người làm việc thiện, chống lại các ác B. Hi-ma-lay-a không phải là dãy núi cao nhất châu Á và thế giới. Câu 3. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( 1,0 đ ) Cụm từ: ( 1)nằm xen kẽ với nhau, (2) có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ, (3) là châu lục rộng lớn nhất thế giới. Châu Á ...(A).., nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo. Trên lãnh thổ...(B )...chạy theo hai hướng chính và nhiều đồng bằng rộng ....(C)..làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp.


Các câu hỏi tương tự
senpai
Xem chi tiết
senpai
Xem chi tiết
Đinh Trần Thiên Phú 8A2
Xem chi tiết
shiro mc sora
Xem chi tiết
senpai
Xem chi tiết
senpai
Xem chi tiết
senpai
Xem chi tiết
shiro mc sora
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
hiếu đoàn minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)