Ẩn danh

Câu 1: An gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất 4 lần. Tính xác suất để 4 lần gieo mà số chấm xuất hiện là 4 số tự nhiên liên tiếp. Câu 2: Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a, góc giữa A'B với (ABC) là 60°. Tính góc (C'A ; (AA'B'A) ).


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tử Dương
Xem chi tiết
Việt hoàng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Azaki
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết