Tiến VN

bằng những kiến thức đã được tìm hiểu về đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc thời Bắc thuộc em hãy cho bt theo em tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc


Các câu hỏi tương tự
THÚY LÂM
Xem chi tiết
Tu van tinh yeu
Xem chi tiết
Dung Kiều
Xem chi tiết
oanh huynh
Xem chi tiết
꧁༺ǤᎥᗩᑎǤ༻꧂
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Bắc
Xem chi tiết
Eren Yeager
Xem chi tiết
Linh Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Maika
Xem chi tiết