Reton VN

Bằng hiểu biết truyện ngắn "Làng" của Kim Lân, viết 1 đoạn văn nghị luận khoảng 10-12 câu theo lập luận tổng-phân-hợp, phân tích tâm trạng đau khổ, tủi thẹn và nỗi tuyệt vọng của nhân vật ông Hai. Có sử dụng thành phần tình thái và khởi ngữ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyen Thi Hoai An
Xem chi tiết
Thọ Lê
Xem chi tiết
Thiên Kim
Xem chi tiết
Hai Manh
Xem chi tiết
lê da onion
Xem chi tiết
Nguyen Thi Hoai An
Xem chi tiết
Đào Ngân
Xem chi tiết
Trần Thế Anh
Xem chi tiết
Hachiman Hikigaya
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)