Người Bí Ẩn

Bài 2:                                                                                                                                1) Tìm khoảng cách giữa 2 cọc để căng dây vượt qua vực trong hình. ( Làm tròn tới mét).                                                                                                                                 2) Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại M. Vẽ dây AE của đường tròn (O) song song  với BC. Tia ME cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F, tia AF cắt BC tại K.                                      a) Cm tứ giác BOCM nội tiếp.                                                                                          b) Cm ME.MF=��2 và ba điểm O,K,N thẳng hàng ( Vẽ hộ mình nữa nha) 


Các câu hỏi tương tự
Trunghieu Than
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Thiên
Xem chi tiết
Văn A Lê
Xem chi tiết
Trần Nhã Trúc
Xem chi tiết
Mèo con dễ thương
Xem chi tiết
Không Tên
Xem chi tiết
Thảo Nhi
Xem chi tiết
phúc du nguyễn
Xem chi tiết
Hải Nguyễn Kế
Xem chi tiết
Nguyen Quang Minh
Xem chi tiết