Nguyễn Tuyền

loading...

Bài 1: cho mạch điện như hình vẽ Có công tắc K1 và K2; các điện trở R1= 12.5 Ω; R2= 4Ω; R3= 6Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch: UMN= 48.5V .

a). K1 đóng; K2 ngắt. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở.

b). khi K1 ngắt; K2 đóng, cường độ dòng điện qua R4 và I4= 1A. Tính R4

c). Khi K1; K2 cùng đóng, tính điện trở tương đương của cả mạch. Từ đó suy ra cường độ dòng điện mạch chính


Các câu hỏi tương tự
Vương Ngọc Huyền
Xem chi tiết
꧁❥Hikari-Chanツ꧂
Xem chi tiết
Trần Thanh Huyền
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Anh Minh
Xem chi tiết
Nguyễn hoàng khánh
Xem chi tiết
Nguyễn hoàng khánh
Xem chi tiết
Hồ Minh Khang
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)