Hiếu Trần

Anh An là công nhân của công ty may mặc. Lương mỗi tháng mà anh nhận được gồm 7.000.000 đồng tiền lương cơ bản và nếu cứ may vượt chi tiêu một cái áo anh sẽ nhận thêm 25 000 đồng tiền thưởng. a) Hỏi nếu trong tháng đó, anh An may hoàn thành vượt chi tiêu được x cái áo thì số tiền y (đồng) mà anh nhân được là bao nhiêu? b) Hỏi anh An phải may vượt chi tiêu bao nhiêu cái áo nếu anh muốn nhân lương trong tháng đó là 10 000 000 đồng).

hoàng văn nghĩa
8 tháng 12 2022 lúc 9:57

a) Xx25.000=Y
b)(10tr-7tr):25.000=120 cái áo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bin0707
Xem chi tiết
bin0707
Xem chi tiết
Mi Mi Lê Hoàng
Xem chi tiết
Võ Cự Khôi
Xem chi tiết
Phan Lê Kim Chi
Xem chi tiết
Tôi ghét SNSD và thích t...
Xem chi tiết
DarkEvil HK Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
hà lê
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Anh
Xem chi tiết