Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

An xưng hô với các thành viên trong gia đình họ nội, họ ngoại như thế nào?

animepham
26 tháng 5 lúc 8:29

họ ngoại : 

mẹ của mẹ : Bà ngoại 

cha của mẹ : Ông nội 

chị của mẹ : Dì 

em gái của mẹ : Dì

em trai của mẹ : Cậu 

 

họ nội : 

mẹ của bố : Bà Nội 

bố của bố : Ông nội 

chị của bố : O 

anh của bố : Bác 

em trai của bố : Chú 

 

Bình luận (2)

Họ ngoại: Ông bà ngoại (bố mẹ của mẹ), bác (anh trai, chị gái của mẹ và vợ, chồng của mỗi người), dì (em gái của mẹ), cậu (em trai của mẹ), chú (chồng của dì), mợ (vợ của cậu)

Họ nội:  Ông bà nội (bố mẹ của bố), bác (anh trai, chị gái của bố và vợ, chồng của mỗi người), chú (em trai của bố), cô (em gái của bố), chú/dượng (chồng của dì), dì (vợ của chú) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết