Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

Vẽ, viết hoặc cắt, dán ảnh vào sơ đồ gia đình họ hàng nội, ngoại của em và chia sẻ với bạn.

Này em nắm 1 số quy tắc xưng hô và áp dụng vào gia đình mình là được

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết